Kálvin Magyar Református Templom

Gyülekezetünk Elhivatása

English version

Célunk, hogy a Szentirás alapján, a Szentlélek ereje által Jézus Krisztushoz vezessünk embereket, akinél problémáikra megoldást, bűneikre bocsánatot, földi életükben békességet, kapcsolataikba szeretetet és majd az örök életben üdvösséget nyerhetnek.

Mint ahogy a Szentlélek által Jeruzsálemben megalakult első egyházban minden nép a saját nyelvén dícsérte az Istent, hasonlóképpen mi is, anyanyelvünkön követjük a Szentlélek üzenetét, magyarul dícsérjük az Urat.

Ezt az üzenetet adjuk tovább istentiszteleteinken és különféle diakóniai szolgálataink által minden korosztálynak óvodásoktól az idősebb testvéreinkig.

Szolgálatunk alapköve az első és a második parancsolat:

  • Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
  • Szeresd felebarátodat, mint magadat.
magyar reformatus templom Calgary

Gyülekezetünk Missziója

János 13: 3 – 15

Feladatunknak tekintjük, hogy templomunkban, ahogy azt alapító őseink megfogalmazták, lehetőséget adjunk magyar református testvéreinknek, hogy istentiszteleteinken, bibliaóráinkon és más közösségi alkalmainkon magyar nyelven hallgathassák Isten szent ígéjét, aktívan részt vegyenek a gyülekezet életében, és legyen a templom egy kis darabkája az elveszített szülőföldnek.

  • Igyekszünk lehetőséget biztosítani az itt felnövekvő nemzedéknek is, hogy Isten ígéjét, a Jézusról szóló tanításokat anyanyelvükön is megismerhessék. Bevonjuk gyermekeinket egyes egyházi alkalmakon való szolgálatokba.
  • Idős és beteg testvéreinkkel, a szükségben szenvedőkkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. (Lelkészi, presbiteri, női köri látogatások, telefonhívások ) Szükség szerint segítséget nyújtunk abban, hogy idős testvéreink eljussanak istentiszteleteinkre , ez által hitükben erősödjenek, a közösség megtartó szeretetét élvezhessék.
  • Keressük és ápoljuk a kapcsolatot a második, harmadik és negyedik generációs magyar családokkal igény szerint két nyelven, és szeretettel fogadjuk az újonnan érkezett bevándorlókat is.

Mint Calgary első szervezett magyar közössége, kötelez bennünket a múlt. A Kálvin Magyar Református Egyház mindig élen járt a magyar közösség életében, az új bevándorlók befogadásában, hagyományaink, nyelvünk, kultúránk ápolásában. Fontos számunkra a többi magyar közösségekkel fenntartott jó kapcsolat és segítőkészség ápolása.

Tehetségünk szerint segítő kezet nyújtunk a körülöttünk élő bajba jutott embereknek és közösségeknek szerte a világban, és törekszünk a más gyülekezetekkel való együttműködésre.

Szeretettel hivunk és várunk mindenkit!